Setkání koordinátorů podnikavosti

Naše škola je již několik let zapojena do projektu, který se týká podnikavosti. Zástupci škol, z řad žáků i z řad pedagogů, se pravidelně účastní aktivit a worshopů, které projekt nabízí.

Knihovna s studijní místnost
Knihovna s studijní místnost

Ve dnech 2.-3. března 2023 se konalo setkání - Networking pro koordinátory podnikavosti ze zapojených škol. Velmi inspirativní program probíhal tentokrát na dvou školách, na SŠTE Olomoucká v Brně a na ZŠ ve Višňovém. Účastníci měli možnost se seznámit s velmi inspirativním prostředím, podnikavými nápady i používáním nových technologií ve výuce.