Somatologie prakticky

exkurze somatologů na VOŠ veterinární v Boskovicích

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Somatologie je volitelný předmět ve 3. ročníku. Dnes jeho posluchači vyrazili na praktickou výuku do Boskovic. Po úvodním přivítání a obeznámení s bezpečností práce jsme se rozdělili na skupinky a vyrazili za lektorem. Zkoumali jsme princip spektrofotometrie a kalibrační křivku, zopakovali jsme si chemické výpočty a laboratorní práci. Mezitím zbylá část studentů vyšetřovala s paní doktorkou pejska. Měli jsme k dispozici ultrazvuk a mohli si postupně zobrazit močový měchýř, prostatu, játra a srdíčko. Následně nám byla vysvětlena křivka EKG a EKG jsme si také prakticky po umístění svodů natočili. Ve 2. polovině našeho dne jsme studovali anatomii a topografii orgánů u vepře. Děkujeme za umožnění této názorné praktické výuky.