Somatologové v rehabilitační léčebně

Ve středu patnáctého května jsme se se seminářem Somatologie vydali na exkurzi do Hamzovy léčebny.

somatologové v Luži Košumberk
somatologové v Luži Košumberk

Ve středu patnáctého května jsme se se seminářem Somatologie vydali na exkurzi do Hamzovy léčebny v obci Luže Košumberk na Chrudimsku. Jedná se o soubor historických budov, které před téměř 100 lety sloužily jako plicní sanatorium, dnes se jedná o velmi moderní rehabilitační zařízení pro zhruba 500 klientů.

Po příjezdu jsme měli čas před domluveným programem, zašli jsme se proto podívat na místní poutní chrám Panny Marie Pomocné. Potom jsme se potkali s paní asistentkou ředitele, která nás celý den po léčebně provázela. Nejdříve jsme se navštívili hipoterapii, tedy léčbu jízdou na koni. Paní fyzioterapeutka nám vysvětlila, že pohyb koňského hřbetu pomáhá dětem rozhýbávat pánev a držet se vzpřímeně a také odpověděla na spoustu našich dotazů. Vše nám ukázala prakticky na dětech. Pak jsme se šli zahřát do pavilonu I, kde jsme nahlédli i do pokojů pacientů a prohlédli si různé vybavení sloužící k rehabilitaci především osob po mozkové mrtvici. Překvapilo nás, že i když budovy z venku jsou historické, uvnitř jsou vybaveny velmi moderně.

Následně jsme se přesunuli do pavilonu K, kde se rehabilitují děti. Opět jsme si prohlédli různé přístroje a techniky, které dětem pomáhají, některé jsme si mohli dokonce i vyzkoušet. Všechny nás zaujala zatemněná místnost sloužící ke zklidnění hyperaktivních dětí, metoda vyvinutá nejnovějším výzkumem. Tato místnost byla vybavená všemožnými tlumenými světly a hračkami, které pomáhají dětem se uvolnit, některé z hraček vyvinuli sami terapeuti z léčebny.

Na oběd jsme se vydali do místní kavárny, kde jsme se na chvíli mohli zahřát a poklábosit. Hned nato jsme vyrazili do muzea Hamzovy léčebny a střetli tam paní, která nám pověděla o historii ústavu a ukázala různé dochované předměty z dob jeho založení. Zde jsme si také nakoupili v místní chráněné dílně výrobky vytvořené pacienty. Nadšená paní nás také provedla částí arboreta, které se rozprostírá kolem celé léčebny, a ukázala nám zde pěstované druhy stromů, o nichž jsme často nikdy předtím neslyšeli (naším absolutním favoritem se stal štědřenec odvislý).

Také jsme měli možnost projít místnosti, kde probíhaly různé formy rehabilitace – ergoterapie, elektroléčba nebo do menší “posilovny“, kde pacienti mohou cvičit na přístrojích či s pomocí asistenčního robota a interaktivních počítačových her. V jedné z místností právě probíhala skupinová terapie, lidé zde cvičili jemnou motoriku tím, že vyráběli rámečky z novinového papíru nebo pletli košíky.

Nakonec jsme navštívili ordinaci dětské fyzioterapeutky, která nám vysvětlila, jak děti rozcvičuje, odpověděla na spoustu dotazů a nechala nás i vyzkoušet některé hry, které používají speciální technologie k rozhýbání dětí zábavnou formou, např. interaktivní kostku, která reaguje na naklonění nebo robota, který předcvičuje.

Potom už byl bohužel čas se rozloučit a vydat se zpět do Tišnova. Uvědomili jsme si dnešní exkurzí dar zdraví, tato exkurze nás všechny velmi poučila a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací z oboru fyzioterapie, které bychom jinak možná ani nenašli.Studentky Septimy