Spolupráce s firmou ČEZ - DOD a Jaderná maturita

Škola již několikátým rokem využívá akce a programy pro studenty, které nabízí studentům firma ČEZ. Letos jsme v rámci spolupráce podnikavosti a fyziky využili dva programy, které na sebe obsahově i časově úzce navazovaly - DOD ve Školícím středisku pracovníků JE v Brně a poté třídenní projekt Jaderná maturita přímo v Dukovanech.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V pátek 17. května navštívili zájemci z řad studentů 3. ročníku Školící středisko pracovníků JE v Brně na Lesné, kde pro ně byl připraven velmi zajímavý program ve formě přednášek o činnosti jednotlivých pracovišť a pracovní náplni různých profesí pracovníků JE. V areálu střediska si žáci mohli prohlédnout několik modelů - jak celé elektrárny, tak dílčích částí, např. jaderného reaktoru. Na závěr pak mohli studenti díky virtuální realitě navštívit JE Dukovany, JE Temelín a nebo přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. 

Každoročně má škola k dispozici také dvě místa v projektu Jaderná maturita, která se koná přímo v JE Dukovany. Tentokrát byli vybráni Daniel Mačák ze septimy a Matyáš Sedmidubský ze 3.B. Daniel se však z důvodu nemoci JM nakonec nezúčastnil. Program se konal ve dnech 5.-7. června v učebnách a prostorách JE Dukovany. Zázemí měli studenti v Třebíči, kde pro ně byl v úterý připraven také kulturní program - procházka po památkách UNESCO.

Přímo na programu absolvovali studenti přednášky o primárním a sekundárním sektoru JE, o teorii jaderných reaktorů,  radiační ochraně, o elektrické části elektrárny a o nových jaderných zdrojích. Každý den se studenti podívali také do provozu JE a navštívili strojovnu, trenažér řídícího střediska, sklad vyhořelého paliva, jeden z krytů a prohlédli si chladící věže.

V pátek po závěrečném testu byla předána ocenění pro nejlepší účastníky - krále a královnu Jaderné maturity. Všichni účastnici obdrželi certifikáty, drobné dárky a také informace o možnostech budoucího profesního uplatnění v jaderné elektrárně.

Děkujeme firmě ČEZ za možnost účastnit se těchto zajímavých vzdělávacích programů.