Sportovní kurz kvarty 2019

Ve středu a ve čtvrtek 29. – 30. 5. 2019 se naše třída zúčastnila dvoudenního sportovního výcviku zaměřeného zejména na orientaci v přírodě, ...

kvarta na sportovním kurzu
kvarta na sportovním kurzu

... který nám připravili naši učitelé tělesné výchovy.  Ve středu ráno jsme se přesunuli do lesa na Klínek, kde se program odehrával,  seznámili se s mapou na orientační běh a naučili se určovat na azimut s pomocí buzoly. Nově načerpané zkušenosti jsme si následně prakticky natrénovali v azimutovém závodu a vyzkoušeli jsme si také letní biatlon složený z běhu a hodu na cíl.

Ve čtvrtek se ve stejné destinaci jako předešlého dne odehrál samotný orientační běh dvojic složený ze šesti stanovišť, při kterém jsme se všichni úspěšně dostali do cíle ať už v delším, či kratším čase. Na závěr kurzu jsme spojili trénink našich mozkových závitů s během a procvičili si naši paměť v pamatovacím závodu. Za celý program a pořádné protažení našich svalů děkujeme našim tělocvikářům.

Video

Fotogalerie