Surrealistické hry LOH Paříž 2024

Výtvarná soutěž Surrealistické hry LOH Paříž 2024

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Studenti Vv kvinty se pod vedením Veroniky Planerové účastní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Alliance Française Brno, z. s., vyhlášení výsledků proběhne 29. 4. 2024.

V roce 2024 se konají v Paříži a dalších městech Francie letní olympijské a paralympijské hry. V témže roce uplyne 100 let od prvního vydání Surrealistického manifestu, jehož autorem byl francouzský spisovatel André Breton.

Výtvarná soutěž si klade za cíl podpořit zájem o francouzskou kulturu, rozvíjet tvořivost v oblasti výtvarného projevu (surrealistická koláž) a zároveň propagovat olympijské a paralympijské hry a hodnoty olympismu: výjimečnost, přátelství a respekt. Soutěž je určena žákům (jednotlivcům) základních a středních škol v Jihomoravském kraji bez omezení věku.