Tradiční projekt Kvarta učí tercii

Třída kvarta připravila pro své mladší spolužáky každoroční projekt Kvarta učí tercii - tentokrát však netradičně, na terciánech otestovali, jak bude fungovat jejich šifrovací hra Tišnovská šifra.

Řešení jedné z šifer
Řešení jedné z šifer

V průběhu pátečního dopoledne 13. 6. se žáci obou tříd vydali na procházku po městě Tišnově a jeho okolí. Na výchozím bodě hry - u radnice, se terciáni rozdělili do menších týmů a obdrželi zadání hry, která je postavena na řešení šifer. Postupně prošli jednotlivá stanoviště, na kterých se dozvěděli zajímavé a pro mnohé i nové informace o některých místech Tišnova.

Navíc byla pro tercii připravena i speciální šifra v dětském oddělení Městské knihovny, která spočívala ve vyhledávání indicií v jednotlivých knihách, aby žáci odhalili požadované heslo.

V závěru hry obdrželi terciáni od starších spolužáků pamětní listy, které jim budou tuto netradiční formu výuky připomínat.

Žáky kvarty pak ještě čekaly pracovní povinnosti, protože museli vyhodnotit a upravit všechny nedostatky své hry, které při tomto testovacím kole zjistili.

Děkujeme všem, kteří se nám v tomto horkém dopoledni věnovali a pomohli nám s realizací hry.