Tvar a velikost Země

Ve spolupráci s Ústavem geodézie, FAST VUT

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

proběhla v pondělí 11. 3. 2024 přednáška o tvaru a velikosti Země. V úvodní části byl žákům poutavě představen nejen historický vývoj názorů na tvar Země, ale i postupy, kterými už v antice dokázali učenci určit velikost a tvar Země. Velká část přednášky byla zaměřena na tvar a rozměry Země a měření, kterými se člověk snažil vypočítat jak rozměry tak zakřivení Země.

Za organizaci a realizaci akce děkujeme doc. Ing. Radovanu Machotkovi, Ph.D. a Ing. Jiřímu Vondrákovi, Ph.D.