Úspěchy v soutěži Office Arena

Office Arena je název soutěže, kterou v posledních letech pořádá Microsoft ČR.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na stránkách soutěže www.soutezarena.cz je pro tento rok zveřejněno téma Robotizace. Po testu všeobecných znalostí aplikací Office (Word, Excel, Power Point, aj.), který představoval školní kolo a které letos úspěšně absolvovali Vojtěch Vařecha a Jiří Pokorný ze sexty, následovalo kolo krajské. V něm právě téma Robotizace vyhovovalo oběma hochům, kteří se ve volných chvílích po vyučování zabývají robotickou stavebnicí Arduino. Úkolem soutěže bylo zpracovat ve Wordu příručku se základními informacemi o programovatelné desce Arduino, v Excelu zpracovat tabulku účastníků s rozpočtem a harmonogramem víkendového soustředění členů kroužku programování, včetně letáků a propagace a výsledného vyúčtování - viz http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/zadani-krajskeho-kola-2020/

V tomto krajském kole obsadil 3. místo Jirka Pokorný a na 1. místě se umístil Vojta Vařecha. Ten společně s vítězi z ostatních krajů postoupil do republikového finále, které se uskutečnilo 5. - 7. 5 2020. Výsledky jsou na http://soutezarena.cz/finale-2/vysledky-finale/. Podle porotců byly výkony všech finalistů perfektní a rozhodování o vítězi nelehké, takže gratulujeme Vojtovi a děkujeme za reprezentaci naší školy v celostátním měřítku