Voda pro budoucnost aneb hackni vodní krizi

Nadšení studenti kvinty se zúčastnili hackathonu Voda pro budoucnost. Pojem hackathon vznikl spojením slov hack a maraton. Jedná se o dvou až tří denní intenzivní akci.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Voda pro budoucnost aneb hackni vodní krizi je určena studentům středních a vysokých škol. Účastníci se spojí v heterogenní týmy a věnují se kreativním přístupem řešení nějakého palčivého problému. Spolupracují zde žáci odborných středních škol (lesnických, zemědělských, stavebních, vodohospodářských…) s gymnazisty a vysokoškoláky (MENDELU). Každý tým se zabývá jiným tématem, mají k dispozici teamleadry (odborníky z praxe).

Našich devět studentů z kvinty bylo součástí devíti různých týmů. Přestože byli nejmladšími účastníky, byli chváleni za kreativitu, nápaditost, pracovitost, a hlavně odvahu prezentovat výsledky skupinové práce nejen před studenty SŠ, ale i před odborníky z praxe, politiky a VŠ pedagogy.

A co který tým řešil?

Pesticity v podzemních vodách a jejich pohyb v krajině – Dorota Poledňáková

Udržování vody v krajině aneb přetvoření toku řeky – Václav Frank

Odpadní voda z festivalu Rock for People – Václav Kuna

Jak efektivně rozdistribuovat dešťovou vodu mezi krajinu a město – Eliška Kocmanová

Zvyšování povědomí o vodě a vodním hospodářství mezi širokou veřejností – Tomáš Brázda

Jak efektivně využít dešťovou vodu ze silnic a parkovišť – Gabriela Sýsová

Přehrady a vodní díla v krajině - Pavel Zachariáš

Využití dešťové a podzemní vody v městských parcích - Ondřej Foukal

Příprava na povodně v obydlených oblastech a využití povodňové vody - Lucie Štěpánková

Těšíme se na další ročník, kterého se zase rádi zúčastníme. :-)

Fotogalerie