Vodní ambasadorky

Dvoudenní kurz pro středoškoláky

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
vedený školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno Lipka - pracoviště Jezírko  se konal ve dnech 9. - 10. listopadu. Cílem tohoto kurzu, určeného pro studenty středních škol, je předávání poznatků o vodě a její ochraně, které budou směřovat k jejich vrstevníkům. Celkem se sešlo 25 zájemců o proškolení. Ti byli seznámeni s hospodařením s vodou v zahradě, doktorand MENDELU Petr Čech je zasvětil do programu Příběh řeky.  David Kryštof z Institut celoživotního vzdělávání MENDELu je učil prezentovat před publikem. Kurz je součástí mezinárodního projektu POVE Water. MENDELU je koordinátorem ve střední Evropě.