Vodní bezobratlí - sekunda

V pátek 20. května se žáci sekundy vydali k soutoku řek Svratky a Loučky.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Tam pro ně byl připraven program pojednávající o bezobratlých živočiších a vodě. Na začátku byli žáci seznámeni s procesem čištění vody a jejím koloběhem a následně měřili a porovnávali teplotu a pH vody v Besénku, Loučce a Svratce. 

Obeznámili se s tamními živočichy, které poté hledali, určovali jejich druhy a počítali je. Akce se velmi vydařila a žáci si odnesli kromě mokrých ponožek a holínek také nějaké znalosti a zážitky.

Fotogalerie