Výběr nových animátorů

Členové stávajícího animátorského týmu vybrali 10 nových animátorů, převážně z prvních ročníků vyššího gymnázia, kteří v budoucnu povedou adaptační pobyty a budou se podílet i na dalších aktivitách školy. Celý tým animátorů absolvuje společně od 21. do 23.6. víkendový kurz Metodika adaptačních kurzů, který povedou zkušení lektoři z Prázdninové školy Lipnice.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie