Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí ředitelky o přijetí/nepřijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně 3. 5. 2023 od13:00 do 17:00 hod, 4. 5. 2023 a 5. 5. 2023 od 7:30 do 17:00 hod, jinak bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou 9. 5. 2023.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby si pro rozhodnutí přišli sami, popř. někoho zplnomocnili. Je třeba prokázat se platným dokladem. Pokud rodiče nebudou moci či bude pro ně jednodušší pověřit jinou osobu, mohou vyplnit plnou moc. Plnou moc stačí opatřit obyčejnými podpisy, není potřeba zajistit úředně ověřený podpis; plná moc však musí být podepsána od toho z rodičů, který je uveden na přihlášce ke studiu, popř. na pozvánce k přijímací zkoušce apod.). Informace o výsledku přijímacího řízení nemůžeme podávat ani telefonicky, ani elektronickou poštou. 

Výhodou osobního převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je, že v případě rozhodnutí o přijetí můžete rovnou odevzdat zápisový lístek a v případě rozhodnutí o nepřijetí můžete rovnou podat odvolání proti rozhodnutí, s jehož zněním vám pomůžeme – formulář je na webových stránkách školy.