Výsledky soutěže „Šlápni do pedálů“ 2021

Celkem studenti nižšího gymnázia ujeli 3469 km...

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Komise tělesné výchovy vyhlásila v červnu pro studenty nižšího gymnázia prázdninovou soutěž "Šlápni do pedálů". Úkolem bylo zapisovat ujeté kilometry na kole do přiloženého formuláře a v září podepsané rodiči odevzdat vyučujícím tělesné výchovy.

Záštitu nad celou akcí převzal pan Filip Ospalý (www.ospaly.cz), legenda českého triatlonu,který je hlavním organizátorem celé akce a osobně přišel předat ve středu 6. 10. 2021 ceny od firmy Vitar studentům, kteří se akce zúčastnili. 

Celkem studenti nižšího gymnázia ujeli 3469 km a z toho 2779 km připadá na žáky loňské primy (letošní sekundy). 

Soutěž měla motivovat studenty k vyšší sportovní aktivitě po covidové pandemii. 

Doufáme, že se v budoucnu do podobných soutěží zapojí více studentů.