Vyznamenání studentů GT

Dne 21. 3. 2018 byli na radnici pozváni dva žáci naší školy.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Marišler Tomáš a Nguyen Jan byli přijati panem starostou Bc. Jiřím Dospíšilem. Pan starosta předal hochům pamětní list a knihu o Tišnově jako odměnu za jejich čin. Hoši pomohli paní Věře Cebákové poté, co byl její manžel odvezen rychlou záchrannou službou. Je pěkné, že i v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni pomoci druhému, je-li v nesnázích.