Z Řípu přes Děvičky na Květnici

soutěžní přehlídka žákovských a studentských výtvarných a literárních prací

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V minulém roce se naše škola zapojila do projektu pořádaného Podhoráckým muzeem v Předklášteří, pobočkou Muzea Brněnska.  

Jednalo se o výstavu Staré pověsti české a moravské, která obsahovala i pověsti místní. Součástí byla soutěžní přehlídka žákovských a studentských výtvarných a literárních prací se zaměřením na rozmanité pověsti - Z Řípu přes Děvičky na Květnici. Některé práce našich žáků byly oceněny. 

Ceny a diplomy přišla do školy předat osobně PhDr. Irena Ochrymčuková.  


Pověst o Závistce (Radek Targoš) jedna z oceněných pověstí 

Ve městě Tišnov žil kdysi obchodník, který měl dvě dcery. Obchodník nebyl moc bohatý a když se naskytla příležitost provdat jednu z dcer za bohatého pána, ihned se jí chopil. 

Volba padla na starší dceru. Ta byla ráda, že dostane bohatého manžela a nebude muset pracovat. Vše se chystalo na svatbu. 

Jednoho dne však mladší dcera přišla domů s novinkou, že dostala prstýnek od svého milého, který je sice chudý, ale mají se rádi a budou se brzy brát. 

Když starší sestra viděla, jak je její mladší sestra šťastná, přepadla ji obrovská závist. Ta jí nedala celé noci spát. Ve své zlobě jednoho večera ukradla sestře zásnubní prstýnek a chtěla se ho zbavit vhozením do potoka. Ve tmě a zaslepená závistí běžela k potoku, ale zakopla a spadla do potoka, a tak se utopila. 

Od té doby se potok jmenuje Závistka.