Začátek školního roku – opatření, testování 1.9.2021

S ohledem na aktuální opatření, je změněna doba nástupu do školy ve středu 1. 9. 2021.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

V 8:00 začínají žáci, kteří se budou testovat. Testování bude probíhat v kmenových učebnách. Budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT)

Studenti mohou použít vlastní testy, tyto ovšem musí být na seznamu povolených testů vydaným Ministerstvem zdravotnictví (MZd). Pokud bude žák používat vlastní test, informují zákonní zástupci třídního učitele/ku emailem, který bude obsahovat název testu. 

Žáci, kteří se nepotřebují testovat, přijdou na 8:30. Testování nepodstupují:

  • studenti, kteří se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nebo 72 hodin v případě POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 
  • studenti, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny - potvrzení od lékaře nebo výsledek pozitivního testu.
  • studenti, kteří byli očkovaní a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce u jednodávkového očkování.

Ve všech případech je potřeba předložit potvrzení o očkování/absolvování testu k nahlédnutí (např. certifikát nebo aplikace Tečka).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). 

Studenti VG vstupují do školy přes šatny. Jen v případě 1.B čekají studenti před hlavním vchodem (Na Hrádku 20).

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.