Žáci třetích ročníků navštívili Bioskop

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se žáci biologických cvičení II. zúčastnili programu Bioskop - DNA ateliér, který je pořádán v laboratořích Přírodovědecké fakulty MU.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Úvodní část byla teoretická. Zazněly důležité informace týkající se DNA.  Z praktických úkolů žáci vyzkoušeli barvení a pozorování vlastních buněk sliznice dutiny ústní se zvýrazněnými jádry. Naučili se používat speciální pipety, pomocí kterých připravili extrakční pufr. Ten umožnil izolovat vlastní DNA z buněk ústní sliznice, kterou si všichni odvezli ve zkumavce domů.