Adaptační pobyt 1.B - 9.-10.9.2021

Třída 1. B absolvovala svůj adaptační pobyt v rekreačním středisku Prudká.