Adaptační pobyt 1. ročníku

Adaptační pobyt žáků 1. ročníku se již několik let koná v RS Prudká.