Adaptační pobyt kvinta - 8.- 9.9.2021

I žáci kvinty vyrazili na adaptační pobyt.