Celodenní zasedání studentského parlamentu

Studentský parlament představuje samosprávný školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmu studentů. V letošním školním roce se Studentský parlament podílel na organizaci Mezinárodního dne studenstva a také organizoval celorepublikový turnaj v počítačových hrách GTTournament. Nyní v druhém pololetí, bylo třeba vytvořit nové plány a vize do budoucna, kudy se má Studentský parlament dále vyvíjet. Celé zasedání probíhalo v  uvolněné a tvořivé atmosféře v prostorách SVČ Inpiro.