Erasmus + aneb naši učitelé se vzdělávají

Díky programu Erasmus+ jsem mohla strávit poslední týden v březnu na metodickém kurzu ve Vídni.