Finanční gramotnost a program Dr. Zdědil a pan Zdražil pro 1.B

Další třída si mohla vyzkoušet díky zapojení školy do projektu Lipky I KAP II výukovou hru zaměřenou na finanční gramotnost.