Fyzikálně zeměpisná exkurze

Ve dnech 4. a 12. června 2019 proběhla tradiční exkurze třetích ročníků a septimy do JE Dukovany, PVE Dalešice a na Mohelenskou hadcovou step.