Fyziologie rostlin

Jak lákají rostliny opylovače? Jak si umí poradit v poušti? Který pohyb rostlin je nejrychlejší... a mnohé další otázky a odpovědi zazněly