Hostující odborníci Erasmus+

Ve dnech 26. a 29. 4. druhé a třetí ročníky absolvovaly přednášky s hostujícími odborníky z Francie.