Na nižším gymnáziu proběhly dvě tradiční soutěže 1

Již během měsíce listopadu, v pátek 18.11., proběhla v prostorách MěKS tradiční recitační soutěž žáků NG zařazená do národní soutěže Dětská scéna a poté následovalo autorské čtení zástupců nižšího i vyššího gymnázia. Na začátku prosince se konala Olympiáda v českém jazyce.