Problematika exekucí a jejich řešení

V pátek 11. února proběhly pro studenty 3. ročníku a zájemce z řad 4. ročníku přednášky Mgr. Anny Zemandlové, Ph.D. z Právnické fakultu MU na téma Problematika exekucí a Milostivé léto.