Projekt Kvarta pro tercii

V pondělí 10. června se uskutečnil tradiční projekt Kvarta pro tercii. Kvartáni rozdělili projektový den na 2 části. V první části prošli terciáni kurzem přežití, ve druhé vyšetřovali vraždu svého třídního učitele. Práci v týmech kvartánů i terciánů sledovali supervizoři z řad animátorů, kteří na závěr projektu oběma třídám poskytli zpětnou vazbu.