Projekt Maturanti učí prváky

V rámci Psychologického semináře už několikátým rokem probíhá projekt Maturanti učí prváky. Studenti z maturitního ročníku si připraví téma z psychologie, které nejprve odprezentují v hodině ZSV v 1. ročníku a kvintě. Kromě předání faktických informací si mají také připravit interaktivní praktickou část. Maturanti si tak v praxi ověří znalosti z oblasti upoutání pozornosti, motivace či komunikace.