Projekt o životním prostředí v hodinách Nj

Žáci čtvrtých ročníků se v hodinách německého jazyka věnovali tématu životního prostředí