Projekt studentů NJ o životním prostředí

Studenti semptimy a 4. ročníků se v německém jazyce věnovali tématu příroda a životní prostředí.