Sekunda poznává stromy na Tišnovsku

Žijí tu léta s námi a my o nich vůbec nevíme!