Sekunda v Porta Coeli

Žáci sekundy navštívili v rámci výuky dějepisu kostel kláštera Porta Coeli.