Setkání animátorů

V pondělí 24.4. se v příjemných prostorách Inspira pod vedením školní psycholožky Mgr. Soni Kappelové a metodičky prevence Mgr. Marcely Vašíčkové uskutečnilo setkání animátorů našeho gymnázia. Animátoři jsou studenti z vyšších ročníků naší školy, kteří se podílejí na vedení adaptačních pobytů, třídnických hodinách i jiných akcí školy. Pondělního setkání se účastnili také studenti z prvního ročníku, kteří měli zájem stát se animátory. Každý z nich si pro ostatní připravil aktivitu, kterou sám vedl a následně mu byla poskytnuta zpětná vazba, co se mu dařilo a kde jsou možné rezervy. Všichni uchazeči si připravili moc hezký program a celý den se tak nesl v duchu spolupráce, podpory a dobré nálady.