Spolupráce s firmou ČEZ - DOD a Jaderná maturita

Škola již několikátým rokem využívá akce a programy pro studenty, které nabízí studentům firma ČEZ. Letos jsme v rámci spolupráce podnikavosti a fyziky využili dva programy, které na sebe obsahově i časově úzce navazovaly - DOD ve Školícím středisku pracovníků JE v Brně a poté třídenní projekt Jaderná maturita přímo v Dukovanech.