Sportovní den

Zástupci studentského parlamentu uspořádali pro studenty vyššího gymnázia sportovní den.