Terciáni v tišnovské hasičce

Hasičský záchranný sbor ČR chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech.