Účast v reflektivním semináři na PřF MU

Spolupráce s Masarykovou univerzitou přináší žákům možnost nahlédnout do výuky oborů učitelství