Vodní bezobratlí - sekunda

V pátek 20. května se žáci sekundy vydali k soutoku řek Svratky a Loučky.