VODNÍ BEZOBRATLÍ

Dne 13. 5. se třída prima zúčastnila výukového programu.