Výběr druhého cizího jazyka - sekunda

Výběr druhého cizího jazyka?