Výběr nových animátorů

Členové stávajícího animátorského týmu vybrali 10 nových animátorů, kteří povedou adaptační pobyty a budou se podílet na dalších aktivitách školy. Celý tým animátorů absolvuje od 21. do 23.6. na víkendový kurz Metodika adaptačních kurzů, který povedou zkušení lektoři z Prázdninové školy Lipnice.