Chemie

Charakteristika předmětu chemie

V chemii  mají  žáci  získat  představu  o  molekulové  stavbě  látek  a  základních chemických, fyzikálně chemických a biochemických dějích. Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na životní prostředí.  

Čtyřleté studium

Ročník1.2.3.4.
Hodinová dotace332-

V 1. a 2. ročníku se jednu hodinu týdně třída dělí na 2  skupiny. Tato hodina je věnována laboratorním cvičením, chemickým výpočtům a procvičování chemického názvosloví. Náplň laboratorních cvičení je volena dle dostupnosti chemikálií a v souladu s předpisy bezpečnosti práce a laboratorním řádem. Pro výuku je  k dispozici  odborná  učebna vybavená  didaktickou  technikou  a  chemická laboratoř.

Na předmět navazují volitelné předměty Základy laboratorní techniky (3. ročník) a Seminář z chemie (4. ročník)

Osmileté studium

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace-222332-

Ve 2., 3., 4., 5., 6. ročníku se jednu hodinu týdně třída dělí na 2  skupiny. Tato hodina je věnována laboratorním cvičením, chemickým výpočtům a procvičování chemického názvosloví. Náplň laboratorních cvičení je volena dle dostupnosti chemikálií a v souladu s předpisy bezpečnosti práce a laboratorním řádem. Pro výuku je  k dispozici  odborná  učebna vybavená  didaktickou  technikou  a  chemická laboratoř.

Na předmět navazují volitelné předměty Základy laboratorní techniky (7. ročník) a Seminář z chemie (8. ročník)

Volitelné předměty:

Chemický seminář
Základy laboratorní techniky


Soutěže:

Chemická olympiáda
ViBuch


Výukové soubory

školní OneDrive ve složce Chemie

Složení komise

Předseda komise: RNDr. Václav Kubát, Ph.D.

Předměty

Chemie, Chemický seminář, Základy laboratorní techniky

Aktuality, související články

Sekundáni se jednoho předvánočního šedého mlhavého rána vypravili do barevného světa chemie, který...