Cizí jazyky

Charakteristika předmětů

Na gymnáziu jsou vyučovány kromě povinné angličtiny tyto cizí jazyky: 

  • francouzština
  • němčina
  • ruština
  • italština
  • španělština
  • latina

Italština a latina jsou vyučovány jako volitelné předměty v nejvyšších dvou ročnících studia. Na předmět navazuje volitelný předmět Konverzace v 2. cizím jazyce (7. a 8. ročník). 

Obsah předmětů je v souladu s platnými rámcovými vzdělávacími programy. Realizují se tematické okruhy dalších průřezových témat. Pro výuku jsou k dispozici v některých hodinách jazykové učebny vybavené didaktickou technikou.

Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností a jejich postupné rozšiřování. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce dosahuje po absolvování 3. a 4. ročníku úrovně A1, po absolvování 5.,6.,7.a 8. ročníku směřuje obsahem k úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Náplň učiva zahrnuje tematické okruhy z historie, geografie, základů společenských věd, biologie, popř. z českého jazyka a literatury a z estetické výchovy.

Z předmětu Další cizí jazyk lze skládat maturitní zkoušku. Maturitní zkoušku lze skládat v profilové i ve státní části.

Čtyřletý studijní program:

ročník1.2.3.4.
hodinová dotace3333

Ve všech hodinách týdně se třída dělí na skupiny, rozdělení je provedeno na začátku 1. ročníku.

Osmiletý studijní program:

ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
hodinová dotace--333333

Ve všech hodinách týdně se třída dělí na skupiny, rozdělení je provedeno na začátku 3. ročníku.

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Hana Daňková

Předměty

Německý jazyk, Německá konverzace, Ruský jazyk, Ruská konverzace, Francouzský jazyk, Francouzská konverzace, Italský jazyk, Latina, Španělský jazyk, Španělština volitelná

Přílohy

Aktuality, související články

14. a 15. květen 2024 potěšil všechny účastníky poznávacího zájezdu do Solnohradska nádherným...