Hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Pro výuku je k dispozici odborná učebna hudební výchovy.

Na nižším gymnáziu prochází předmětem všichni studenti, na vyšším gymnáziu si studenti volí mezi hudební a výtvarnou výchovou.

Hudební výchova 

má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v propojení s ostatními, převážně naukovými předměty. Během výuky se studenti seznámí se základními hudebními styly, žánry a formami. Učí se poznávat hudební nástroje a podle možností a individuálních schopností je prakticky využívat v hodinách. Mají možnost pracovat s moderními prostředky pro editaci a zpracování hudby. Součástí výuky je orientace v nejdůležitějších historických slohových obdobích s přihlédnutím ke všem druhům umění a společenským poměrům v dané době. Důležitou složkou je i přehled nejvýznamnějších hudebních skladatelů a jejich děl.

týdenní hodinová dotace G8 - prima 1/1, sekunda 2/2, tercie 1/1, kvarta 1/1,                                                                          kvinta 2, sexta 2

                                          G4 - 1.roč. 2, 2. roč. 2

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.

Předměty

Hudební výchova

Aktuality, související články