Informatika a výpočetní technika

Charakteristika předmětů

Informatika a výpočetní technika

Povinný předmět. Náplň učiva: ovládání počítače, hardware, software, souborová správa, Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), digitální fotografie a video, základy algoritmizace.

Výuka probíhá podle tohoto schématu:

Čtyřleté studium

Ročník

1.

2.

3.

4.

Hodinová dotace

2

2

0

0

Osmileté studium

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová dotace11212200

Informatika a výpočetní technika

Volitelný seminář je vyučován v předposledním ročníku studia (2 hodiny týdně) a posledním ročníku studia (3 hodiny týdně). Náplň učiva: Office v pokročilé úrovni, počítačové sítě, tvorba www, formátování dle CSS, základy Java Scriptu, základy PHP. Studium je možné zakončit maturitou, jejíž součástí je obhajoba maturitní práce.

Kancelářská informatika

Volitelný seminář v posledním ročníku studia s dotací 3 hodiny týdně, v případě, že se vytvoří samostatná skupina žáků 4. ročníku, kteří neměli IVT v předchozím ročníku. Učivo je zaměřeno na pokročilé funkce kancelářského SW Office. Studium je možné zakončit maturitou, jejíž součástí je obhajoba maturitní práce.

Programování

Volitelný seminář s dotací 2 hodiny týdně v předposledním ročníku studia a 3 hodiny týdně v posledním ročníku studia. Je zaměřen na vyšší programovací jazyky. Seminář je možné zakončit maturitou. Vzhledem k důležitosti tohoto předmětu je vyučován učitelem, který má odborné znalosti z praxe.

Přípravný kurz na zkoušku ECDL


Office pro žáky naší školy zdarma

Kancelářský SW Microsoft Office je stěžejním pracovním nástrojem pro studium. Proto naše škola nabízí všem svým studentům a učitelům možnost instalovat nejnovější verzi tohoto SW až na 5 domácích zařízení. Každý žák, přijatý ke studiu na Gymnáziu Tišnov, obdrží na začátku svého studia přístupové údaje na portál www.office365.com a zpřístupní se mu odkaz ke stažení instalačního souboru balíku Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher, aj) a také odkazy ke službám Office 365 (pošta, OneDrive, aj.).

Práce žáků

Programovatelná stavebnice Arduino

Přivítáme zájemce při občasném setkání nad programovatelnou stavebnicí Arduino, kde se mohou sestavovat nejenom defaultní úlohy, ale také vymýšlet si svoje vlastní projekty. Již úspěšně jsme realizovali LedBlinking, Hodiny, Morseovka pro Den otevřených dveří, Metronom.

Úspěchy v soutěžích

Naši studenti úspěšně reprezentují školu v soutěžích se zaměřením na programování nebo uživatelskou informatiku. Největší úspěchy:

  • v programování - v roce 2020/2021 se účastnil celostátního kola Ondřej Vitula (tehdejší oktáva)
  • v online soutěži Office Aréna (pořádané Microsoftem ČR) - v roce 2019/2020 se účastnil celostátního finále Vojtěch Vařecha (tehdejší oktáva) a v roce 2020/2021 postoupil rovněž do celostátního finále David Slanec (tehdejší 4.A)

Virtuální prohlídka

Pro účely každoročně pořádaného Dne otevřených dveří vypracovali členové předmětové komise Informatiky (R. Hort, M. Novotný a student J. Pokorný) virtuální prohlídku školy. Sloužila zejména v době epidemiologických opatření, kdy uchazeči a jejich rodiče nemohli školu navštívit osobně.

V klidu a pohodlí svého domova si může každý zájemce "projít" školu. Každá učebna je nafocena 360° sférickým fotoaparátem a kliknutím na ikonky v každé takové učebně se návštěvníkovi zobrazí soubory charakterizující výukovou náplň jednotlivých předmětů (soubory ke stažení, fotky, videa, namluvené komentáře).

Zvláštní místo v této prohlídce zaujímají vzorové příklady k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

Prohlídka bývá aktivovaná každoročně od ledna v aktuální verzi.


Stanice měřící kvalitu ovzduší na naší škole

Na ulici Riegrova.je instalovaná stanice, která měří kvalitu ovzduší a poskytuje také informace o teplotě, tlaku a vlhkosti. 

Zobrazit data ze stanice

.

Výukové soubory

školní OneDrive ve složce Informatika

Složení komise

Předseda komise: Ing. Radomír Hort

Předměty

Informatika a výpočetní technika, Kancelářská informatika, Programování

Aktuality, související články

30.1. proběhlo v Praze vyhlášení nominací programátorské soutěže TourDeApp a 7.3. přišly výsledky...

Žáci druhého ročníku se ve dnech 13. - 17. 10. účastnili tematické vycházky do Tišnova a jeho okolí...