Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pro výuku je k dispozici ateliér výtvarné výchovy.

Na nižším gymnáziu prochází předmětem všichni studenti, na vyšším gymnáziu si studenti volí mezi hudební a výtvarnou výchovou.

Výtvarná výchova

je výrazně zaměřena na tvůrčí činnosti. Specifikou VV je vedení a zvládnutí kontrolované kreativity, otevření se inovacím a práce v týmech. Ve výuce se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami, základními výtvarnými výrazovými prostředky a nastíní se jim základy odborného navrhování. Důležitou složkou je určitý základní přehled některých základních výtvarných směrů, autorů a děl.

Význam předmětu Výtvarná výchova je důležitý pro chápání vizuálního vnímání světa a jeho zákonitostí, vlivu umění na člověka a společnost, na formování estetického a pocitového vnímání žáků v propojení s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty, význam Vv je také relaxační, terapeutický a sebereflexivní.

Týdenní hodinová dotace

 •  G8 - prima 2, sekunda 2/2, tercie 1/1, kvarta 1/1, kvinta 2, sexta 2
 •  G4 - 1.roč. 2, 2. roč. 2


Seznam pomůcek do Vv

1        složka obyčejných barevných papírů

1        tempery

1        plochý štětec č. 10 nebo 12

1        plochý štětec č. 4 nebo 6

1         kulatý štětec č. 6 nebo 8

1         kulatý štětec č. 2 nebo 4

1        černý centroopen LINER 2811 F

1        obyčejná tužka 1

1        obyčejná tužka 2

2         násadky na pero

1        špička na pero

1        špička na redispero č. 1-2

1        černá tuš

1        barevné křídy 

1        lepidlo tyčinkové (Gamafix, Herkules, Pritt)

1        nůžky

1        řezák

1        náčrtník A4 s měkkými papíry

Do krabice nebo kufříku :) – podepsaný - jméno a třída

Výkresy si můžete koupit vždy přímo v hodině Vv (ceny upřesníme     na začátku roku dle nákupní ceny).

A3  ………….  4 Kč

A4  ………….  2 Kč

Doporučujeme ochranný oděv (např. staré triko).

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Iva Bahenská

Předměty

Výtvarná výchova

Nejbližší události - aktivity

 • 7 prosince
  LIBOR VESELÝ - 22 V POHYBU11:35 - 13:05, GJJ Tišnov návštěva výstavy a workshop 1.B Vv
 • 9 prosince
  LIBOR VESELÝ - 22 V POHYBU11:35 - 13:05, GJJ Tišnov návštěva výstavy a workshop 2.B Vv
 • 13 prosince
  LIBOR VESELÝ - 22 V POHYBU9:45 - 11:15, GJJ Tišnov návštěva výstavy a workshop 2.A Vv
 • 14 prosince
  LIBOR VESELÝ - 22 V POHYBU13:45 - 15:10, GJJ tišnov návštěva výstavy - kvinta Vv

Aktuality, související články

Žáci 2.A, 2.B a sexty absolvovali během října fotografickou vycházku do okolí Tišnova.

Ve čtvrtek 3. března proběhla na naší škole finanční sbírka pod záštitou Charity ČR.