Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pro výuku je k dispozici ateliér výtvarné výchovy.

Na nižším gymnáziu prochází předmětem všichni studenti, na vyšším gymnáziu si studenti volí mezi hudební a výtvarnou výchovou.

Výtvarná výchova

je výrazně zaměřena na tvůrčí činnosti. Specifikou VV je vedení a zvládnutí kontrolované kreativity, otevření se inovacím a práce v týmech. Ve výuce se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami, výtvarnými výrazovými prostředky a nastíní se jim základy odborného navrhování. Důležitou složkou je přehled některých výtvarných směrů, autorů a děl.

Význam předmětu Výtvarná výchova je důležitý pro chápání vizuálního vnímání světa a jeho zákonitostí, vlivu umění na člověka a společnost, na formování estetického a pocitového vnímání žáků v propojení s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty, význam Vv je také relaxační, terapeutický a sebereflexivní.

Týdenní hodinová dotace

 •  G8 - prima 2, sekunda 2/2, tercie 1/1, kvarta 1/1, kvinta 2, sexta 2
 •  G4 - 1.roč. 2, 2. roč. 2
 •  G4 - 4. roč. - volitelný seminář 3

Hodnocení

G8 - minimální počet známek 4 za pololetí, hodnotí se praktické práce, aktivita v hodině, znalosti z oboru výtvarných technik

G4 -  minimálně za pololetí – jedno hodnocení známkou ze znalostí dějin umění, jedno ústní zkoušení formou prezentací, diskusí o uměleckých dílech, poznávání a popisy uměleckých děl, architektury, 4 hodnocení známkou praktických prací a jejich obhajob., při hodnocení je přihlédnuto k aktivitě v hodině a znalostem z oboru výtvarných technik.

Seznam pomůcek do Vv

1        složka obyčejných barevných papírů

1        tempery

1        plochý štětec č. 10 nebo 12

1        plochý štětec č. 4 nebo 6

1         kulatý štětec č. 6 nebo 8

1         kulatý štětec č. 2 nebo 4

1        černý centroopen LINER 2811 F

1        obyčejná tužka 1

1        obyčejná tužka 2

2         násadky na pero

1        špička na pero

1        špička na redispero č. 1-2

1        černá tuš

1        barevné křídy 

1        lepidlo tyčinkové (Gamafix, Herkules, Pritt)

1        nůžky

1        řezák

1        náčrtník A4 s měkkými papíry

Do krabice nebo kufříku :) – podepsaný - jméno a třída

Výkresy si můžete koupit vždy přímo v hodině Vv (ceny upřesníme na začátku roku dle nákupní ceny).

A3  ………….  4 Kč

A4  ………….  2 Kč

Doporučujeme ochranný oděv (např. staré triko).

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Iva Bahenská

Předměty

Výtvarná výchova

Nejbližší události - aktivity

 • 30 května
  Jakub Hvězda - V rytmu kultu8:45 - 10:30, GJJ Tišnov návštěva výstavy a workshop 2. B Vv
 • 31 května
  Jakub Hvězda - V rytmu kultu10:40 - 12:10, GJJ Tišnov návštěva výstavy a workshop se1 Vv
 • 3 června
  Jakub Hvězda - V rytmu kultu11:35 - 13:05, GJJ Tišnov návštěva výstavy a workshop 2. A Vv
 • 6 června
  Jakub Hvězda - V rytmu kultu13:45 - 15:15, GJJ Tišnov návštěva výstavy a workshop 1. AB Bah Vv

Aktuality, související články